dijous, 13 de desembre de 2012

Activitat d'aulaAvui hem realitzat una activitat, aquesta consisteix en imaginar si fóssim mestres, equip directiu o govern i relacionar-ho amb la postura de les TIC.  En el nostre cas, hem imaginat el que voldríem i pensaríem si fóssim mestres.

Per què les volem usar?
Perquè hi ha una demana social existent i sobretot perquè és un recurs motivador i funcional, col·laboratiu, innovador, útil…

Quins són els objectius que volem assolir?
Alumnes
Dotar-los de les habilitats necessàries per poder-los emprar a consciència.

Professorat
Dotar de la formació necessària i continua per poder aconseguir que el professorat tengui seguretat i confiança amb les TIC, implicant-se amb el procés.

Centre
Fer del centre, un lloc on els diferents agents i recursos estiguin enfocats als avenços tecnològics.

Que demanaríem al centre?
Incloure dins el PEC pautes i protocols de seguiment i avaluació periòdics per aconseguir assolir els objectius establers.

Quins recursos hauríem de menester?
Econòmics à formació, material...
Tempsà formació, dedicació, preparació

La postura de les meves companyes:
Equip directiu: S’han centrat en un centre concret i han demanat aquells punts que consideraven més necessaris.
Si posem en comú les seves necessitats i les nostres (mestres) són bastant semblants.

Govern : S’han centrat en un govern bastant tancat i afavoridor del sector privat i concertat, així com també per recursos (software) de pago.

dissabte, 3 de novembre de 2012

Programa de ràdio

Aquí us deix el meu programa de ràdio!
Esper que us agradi, s'ha de tenir en compte que encara som principants...

dimarts, 23 d’octubre de 2012

Com ens poden ajudar les TIC en la comunicació escola- família?


Abans d'exposar la meva idea de com ens poden ajudar les TIC en la relació família-escola, vull exposar dos punts a tenir en compte per poder posar en pràctica un projecte comú entre els infants, els pares i els mestres a partir de les noves tecnologies.

 • Actitud activa i positiva: Els mestres han de tenir aquesta actitud envers el projecte de compartir amb les famílies les activitats i processos que fan els infants a l'aula a partir de diferents espais, pot ser un blog o un altre format. 
  És important ser positiu ja que, segurament al principi costa que les famílies s'endinsin a dins aquests projectes per falta de coneixements, de temps... i per tant, s'ha d'intentar engrescar-los ja que pot ser molt ric tant per als pares, com per als nens.
 • Pla d'actuació: Cercant per Internet he trobat que s'ha de tenir clar per a que utilitzar les
  TIC i de quina manera. Més concretament m'agradaria compartir una imatge exposada a l'article Educa con las familias de Fernando Trujillo on se'ns explica que hi ha diferents etapes per poder aconseguir la col·laboració entre família i escola a partir de les noves tecnologies.
Fases:
 1. Coneixements: S'ha de saber quin nivell de coneixement en TIC tenen les famílies dels infants.
 2. Informació: S'ha d'explicar a les famílies el projecte (blog) que es vol dur a terme i donar arguments de perquè és interessant la seva participació.
 3. Formació: És important donar opcions perquè els pares puguin aprendre a utilitzar les TIC.
 4. Participació: L'escola i els mestres han de convidar a les famílies a participar en el blog o projecte comú.
 5. Col·laboració: Aquesta seria la darrera passa, els pares ja s'integren i ajuden als mestres en la tasca educativa.

 • Opinió personal: Les noves tecnologies estan a l'ordre del dia i els infants volen tocar i conèixer el que es pot fer amb elles. L'escola és l'espai adequat perquè tant els nens com les seves famílies participin a partir de les TIC; d'aquesta manera serviran per establir una relació més estreta entre l'escola i les famílies. Amb això el que vull dir és que les TIC hem semblen un bon mitjà per poder exposar a la comunitat i a les famílies aquelles activitats i aprenentatges que els infants fan a dins l'aula i a l'escola.
Per exemple, a partir d'un blog els infants poden participar de manera activa en la realització de les “entrades”, en penjar imatges o en elaborar petites presentacions. Així, com també els pares i els mestres poden anar comentant i comunicant diferents sensacions del que es veu al blog en forma de “comentaris” a les entrades.

dilluns, 22 d’octubre de 2012

Treasure Hunt
Les caceres del tresor consisteixen en una petita activitat on els infants han de trobar les respostes d'unes preguntes a partir de la informació de diferents pàgines web. Tot això, està prèviament preparat per el/la mestra.


Les caceres del tresor hem semblen un recurs molt interessant, innovador i atractiu per als infants; ja que són activitats senzilles però requereixen la capacitat de recerca, anàlisi i comprensió de la informació que s'exposa en els diferents recursos. 

 Us deix l'enallaç des d'on podeu realitzar la vostra pròpia cacera. "Feu click a la imatge"

dijous, 18 d’octubre de 2012

Les lleis que envolten l'educació


Com es pot veure a les diferents graelles, les diferents lleis que regulen l'educació en parlen de les TIC i una mica de com emprar-les a l'aula. Però, les escoles utilitzen amb normalitat les TIC? 

Hem sembla que totes o quasi totes les escoles ja tenen algun que altre ordenador a dins les aules d'infantil i l'utilitzen amb normalitat. Però realment les escoles aconsegueixen que els infants sapin com emprar i quina utlitat real tenen les TIC en la vida diària, això ja hem sembla més díficil d'aconseguir.

Personalment, penso que hi ha dos tipus d'escola en relació a aquest aspecte:
 -Les que treballen a vegades amb les TIC: Són aquelles escoles que en activitats esporàdiques utilitzen algun programa de l'ordinador, o alguna eina 2.0, fan cerques per Internet... No vull desmereixer aquestes, ja que en molts casos la falta de temps o de recursos dificulten la realització d'activitats.
 -Les que treballen sempre amb les TIC: Són aquelles que per elaborar material, per dur a terme projectes, per les activitats diàries utilitzen les eines 2.0. Els infants estan acostumats a veure i a emprar ordinadors a l'aula.

Article AREA

dimecres, 26 de setembre de 2012

Una nova etapa


Avuiii ja comencem!Sembla mentida però ja som a quart i les noves tecnologies han aflorat a dins l’aula.          Entre teclat i ratolins els nous aprenentatges s’han endinsat al disc dur i les ganes i la il·lusió han entrat a dins l’USB de l’ordenador.