dijous, 13 de desembre de 2012

Activitat d'aulaAvui hem realitzat una activitat, aquesta consisteix en imaginar si fóssim mestres, equip directiu o govern i relacionar-ho amb la postura de les TIC.  En el nostre cas, hem imaginat el que voldríem i pensaríem si fóssim mestres.

Per què les volem usar?
Perquè hi ha una demana social existent i sobretot perquè és un recurs motivador i funcional, col·laboratiu, innovador, útil…

Quins són els objectius que volem assolir?
Alumnes
Dotar-los de les habilitats necessàries per poder-los emprar a consciència.

Professorat
Dotar de la formació necessària i continua per poder aconseguir que el professorat tengui seguretat i confiança amb les TIC, implicant-se amb el procés.

Centre
Fer del centre, un lloc on els diferents agents i recursos estiguin enfocats als avenços tecnològics.

Que demanaríem al centre?
Incloure dins el PEC pautes i protocols de seguiment i avaluació periòdics per aconseguir assolir els objectius establers.

Quins recursos hauríem de menester?
Econòmics à formació, material...
Tempsà formació, dedicació, preparació

La postura de les meves companyes:
Equip directiu: S’han centrat en un centre concret i han demanat aquells punts que consideraven més necessaris.
Si posem en comú les seves necessitats i les nostres (mestres) són bastant semblants.

Govern : S’han centrat en un govern bastant tancat i afavoridor del sector privat i concertat, així com també per recursos (software) de pago.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada